Jiří Čech
      
      
      
Jiří Čech
Datum narození:  2.3.2010
Porodní váha:  3.45 kg
Výška:  ---
děkujeme za vzornou péči a chápavý lidský přístup v době těhotenství, stejně jako za úspěšné provedení sekce, při které přišel na svět náš syn Jiří.
Pavlína Čechová