Tomáš Kočvara
      
      
      
Tomáš Kočvara
Datum narození:  6.2.2009
Porodní váha:  3,77 kg
Výška:  52 cm
Děkujeme paní doktorce Kupkové za výbornou péči před porodem a paní Alence Opluštilové za úžasnou asistenci při porodu.
Sourozenci
Tonda Kočvara
Barča Kočvarová