Vodálová Karolína
      
      
      
Děkujeme Vám za příjemný přístup i odbornou péči.
Vondálovi
Vodálová Karolína
Datum narození:  10.7.2015
Porodní váha:  2,90 kg
Výška:  49 cm