Prevence rakoviny čípku děložního

Rakovina děložního hrdla je druhou nejčastější příčinou úmrtí na následky rakoviny (po rakovině prsu) u mladých žen (ve věku od 15 do 44 let} v Evropě. V České republice je rakovina děložního hrdla diagnostikována každým rokem přibližně u tisíce žen, téměř 400 žen na toto onemocnění umírá. Rakovinu děložního hrdla i zevních rodidel může způsobovat lidský papilomavirus (HPV- human papiloma virus). Klinická studie potvrdila, že příčinou téměř všech případů karcinomu děložního hrdla jsou určité vysoce rizikové typy lidského papilomaviru.
Lidský papilomavirus se šíří často bezpříznakově, většina lidí o své infekci neví. Lidský papilomavirus se šíří zejména pohlavním stykem.

Vakcína SILGARD je očkovací látka proti lidskému papilomaviru (typ 6,11,16,18). Typ 6 a 11 je původcem genitálních bradavic (condylomata accuminata), typ 16 a 18 může zapříčinit vznik rakoviny čípku děložního.

Lze očkovat děti a dospívající ve věku 9 - 15 let, t.j. před prvním pohlavním stykem, což je období k očkování nejvhodnější, dále mladé dívky a ženy, chlapce i muže. Analýza klinické studie ukázala, že u žen, které byly infikovány virem HPV už před očkováním, vakcina SILGARD snížila riziko vzniku změn na čípku děložním a rakoviny čípku děložního o 40% v průběhu 2 až 4 let.

Očkování sestává ze 3 samostatných dávek podaných podle schématu: nultý, druhý a šestý měsíc.

Ve všech studiích byla vakcína SILGARD celkově dobře snášena.
Nežádoucí účinky: zvýšená teplota, v místě injekce zarudnutí, bolest, otok, svědění, velmi vzácně kopřivka, ztížené dýchání.
Kontraindikace: přecitlivělost na kteroukoli pomocnou látku, akutní horečnaté onemocnění.

Vakcína SILGARD není určená k léčbě rakoviny děložního hrdla! Vakcína SILGARD nenahrazuje gynekologické preventivní vyšetření! V době těhotenství se vakcína SILGARD neaplikuje.

Trvalá účinnost ochrany byla pozorována po dobu 4,5 roku po dokončení 3-dávkové série. Dlouhodobější studie probíhají.