Léčba pacientek s urogynekologickými problémy

Léčba potíží s udržením moči. Zprostředkování urodynamického vyšetření zaměřeného na odhalení příčiny vedoucí k poruše udržení moči.